Veri Merkezi Yer Seçim Hizmetleri

Veri merkezi yatırımı yapmayı düşünen kurumların, veri merkezinin ömür döngüsü boyunca vereceği en kritik ve en temel kararlardan biri yer seçimidir. TAI A.Ş. yer seçimiyle ilgili yapılacak analizlerde bütün altyapı sistemleri kapsamında bilgi, birikim ve tecrübeleri ile hizmet sunmayı planlamaktadır.

Detaylar Hakkında

Bir veri merkezi için konum belirlemek sadece anlık kritik bir karar değil, tüm kurumlar için veri merkezi ömrü boyunca olumlu veya olumsuz etkileneceği “uzun süreçli bir ilk karar”dır. Yer seçimine karar verecek kurum yetkilileri için sürecin doğru kaynaklar ile yönetilmesi başarı için kritik önemdedir. Süreç, projenin temeli olarak görülmeli, bilgi ve tecrübe sahibi kaynaklardan faydalanılarak ilerlenmelidir. Temel olarak yer seçiminde aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulur.

• Bölgesel etkenlerin belirlenmesi
• Doğal afetlerinin etkisinin belirlenmesi
• Coğrafi konum etkilerinin belirlenmesi
• Zemin etüdünün yapılması
• En uygun inşaat ve altyapı teknolojilerinin belirlenmesi
• Risklerin sınıflandırılması ve analizi
• Veri merkezi ihtiyaçları ve büyüme planı düşünülerek uygunluğunun belirlenmesi
• Bölgenin Lojistik ve Stratejik konumu açısından değerlendirilmesi