Veri Merkezi Tasarım Hizmetleri

İyi bir veri merkezi planlaması tabiki IT ihtiyaçlardan yola çıkarak tanımlanmalıdır. Kurumun ihtiyaçları ve hedefleri ezbere yapılan dizaynların önünde olmalıdır. Bu anlayış çerçevesinde veri merkezi yapım hizmetleri aşağıdaki temel adımlardan oluşmalıdır. Sistemlerin ayrı ayrı değil, bütünsel olarak dizaynı yapılan hizmetin en önemli parametresidir.

Detaylar Hakkında

Veri Merkezi Tasarım adımları temel olarak şu şekilde olmalıdır;

• Yer Seçiminin yapılması
• Veri merkezi hedeflerinin, kapasitelerinin ve büyüme planının ilk günden belirlenmesi
• İnşai, mimari ve çevresel planların hazırlanması
• Elektrik ve mekanik sistem teknolojilerinin seçilmesi
• Detaylı tasarımların ve üç boyutlu görsel çalışmalarının yapılması
• Teknik şartnamelerin oluşturulması ve detaylı BOQ çıkartılması
• İhale veya satın alma dokümantasyonu ve teknik destek
• Tasarımın iş hedeflerine uygunluğu için kontrolörlük hizmetleri